Bestridande av Faktura – Fakturaservice

Om din kund inkommer med ett bestridande till oss, avseende en faktura (skickad med Fakturaservice), måste vi enligt god inkassosed stoppa hanteringen av fakturan. Vi kan endast återstarta hanteringen igen när båda parter meddelar att ni åter är överens om att betalning ska ske, alternativt att vi får ett juridiskt utslag på att vi kan fortsätta driva fordran.

Vill du diskutera dina möjligheter att driva ärendet vidare genom Tingsrätten kontaktar du vår inkassopartner för rådgivning. Information framgår i notisen om att bestridande uppkommit.

Artikelinnehåll

Kontakta vår support

Rulla till toppen