Betalningstolerans – Fakturaservice

Hur mycket får betalningen avvika från fakturabeloppet

Betalningstoleransen är en krona. Det innebär att om kunden betalar upp till en krona för lite på fakturan, kommer vi inte att kräva in de sista örena, (dvs inte påminna) utan slutmarkera hela fakturan som betald och boka bort restskulden.

Då påminnelsebeloppen skiljer sig från privatperson och företag kan du ändra betalningstoleransen.

För privatpersoner är en en vanlig lösning är att ha ca 70:-, vilket täcker en påminnelseavgift (privatperson) och lite ränta. Då slipper de kunder som betalar för sent att få ytterligare krav, eftersom du bjuder dem på mellanskillnaden.

För företagskunder är påminnelsebeloppet upp till 240 kr, vilket vi använder som standard.

Påminnelsebeloppen vi tar ut är satta för att du skall få in dina pengar så snart som möjligt så att kunden inte använder din likviditet som kostnadsfri kredit.

Om du vill ha det annorlunda ta kontakt med sälj för att se vilka anpassningar vi kan göra för dig.

Artikelinnehåll

Kontakta vår support

Rulla till toppen